Dom Życie w CEAT

Życie w CEAT

Co nas kręci?
Nasze wartości

W CEAT staramy się tworzyć środowisko pracy, które sprzyja rozwojowi zawodowemu i osobistemu każdej osoby.

Podczas gdy zasady zarządzania jakością są motorem osiągnięć zawodowych, etyka pracy oparta na wartościach napędza naszego ducha współpracy i doskonałości. Ducha zbudowanego na zaufaniu, uczciwości i szacunku. Środowisko nastawione na praktyczną naukę i doświadczenie, w którym każda osoba czuje się upoważniona do wnoszenia swojego najlepszego wkładu, zarówno pod względem twórczym, jak i analitycznym.

Dzięki polityce zorientowanej na pracownika, która umożliwia mu rozwój osobisty, CEAT stworzył środowisko sprzyjające zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

img

Zarządzanie oparte na jakości

Zarządzanie oparte na jakości (Quality Based Management, zwane również QBM) to japoński system produkcji lub zarządzania, który jest znany na całym świecie i praktykowany w CEAT.

Podstawowym celem QBM jest prowadzenie organizacji w kierunku zorientowania na klienta, a następnie dalsze spełnianie jego oczekiwań przy zachowaniu najwyższej efektywności.

W tym przypadku „jakość” wykracza poza produkt, obejmując wiele czynników, takich jak ludzie i procesy. W CEAT składa się na nią filozofia, systemy, narzędzia i techniki Total Quality Management (TQM), Total Productive Maintenance (TPM) oraz Toyota Production System (TPS).

Zasady te pomagają każdej osobie w organizacji w osiągnięciu trzech głównych celów:

 • Promowanie myślenia „jakościowego” w organizacji
 • Rozwijanie kultury organizacyjnej i systemu wartości opartego na zasadach TQM
 • Ustalenie celów i zadań, które pozwolą nam być bardziej zorientowanymi na klienta.

Stan umysłu „CAIRO”!

Jako członek zespołu CEAT musisz być otwarty/a na nowe pomysły i sposoby pracy, chętnie przecierać nowe szlaki i dążyć do osiągania wyników.

Nasze podstawowe wartości, ujęte w akronim CAIRO, wzywają nas do kierowania się zasadami w naszym profesjonalnym podejściu.

Każda wartość jest określona przez stwierdzenia, które dają każdemu z osobna możliwość dokonywania większych rzeczy, a jednocześnie jednoczą nas jako firmę, aby wspierać silną kulturę wewnętrzną i ducha.

C

Rzucajmy wyzwania

Innowacyjność i elastyczność – kwestionuję istniejące metody i zachęcam do eksperymentowania.

Jestem osobą rzucającą wyzwania, gdy…
 • Dążę do przełomowych innowacji
 • Wytyczam nowe metody i rozwijam obszar innowacji
 • Kwestionuję istniejące metody pracy
 • Jestem otwarty/a na krytykę
A

Krocząc drogą inspiracji

Jasny cel w połączeniu z pasją do osiągania doskonałych wyników i pokonywania kolejnych kilometrów.

Kieruję się aspiracjami, gdy…
 • Mam odwagę marzyć
 • Dostarczam moim klientom wyjątkowych doświadczeń
 • Pokonuję kolejne kilometry w dążeniu do realizacji naszego celu i wizji
I

Etyka

Bycie autentycznym, przejrzystym i dotrzymywanie zobowiązań.

Dowodem mojej uczciwości jest to, że…
 • Biorę odpowiedzialność za swoje działania i upewniam się, że robię to, co mówię i mówię to, co robię
 • Jestem przejrzysty/a w stosunku do moich interesariuszy
 • Dotrzymuję swoich zobowiązań
 • Odpowiedzialnie podchodzę do informacji firmowych
R

Zorientowanie na wyniki

Pasja, duża energia, szybkość i współpraca.

Dowodem na to, że jestem zorientowany/a na wyniki jest to, że…
 • Do każdego celu, do którego dążę, podchodzę z pasją, energią i systematycznym planowaniem
 • Podejmuję decyzje w odpowiednim czasie, w oparciu o fakty i dane
 • Przedkładam interesy organizacji nad swoje własne i współpracuję, aby to umożliwić
 • Biorę bezpośrednią odpowiedzialność za wyniki i zachęcam współpracowników, aby również byli odpowiedzialni.
O

Otwartość

Przystępny/a, otwarty/a i nie znający/a granic.

Jestem otwarty/a, gdy…
 • Jestem przystępny/a, angażuję większy zespół i biorę pod uwagę jego poglądy
 • Cenię umiejętności, mocne strony i poglądy innych
 • Działam bezpośrednio w ramach różnych funkcji, a nie poprzez hierarchię
 • Mam pasję do uczenia się, dzielenia się pomysłami i pomagania innym w rozwoju

Samodzielnie zarządzane zespoły

W trzech zakładach CEAT operacjami zarządzają Samodzielnie Zarządzane Zespoły (SMT). W skład naszych samodzielnie zarządzanych zespołów wchodzą inżynierowie lub osoby posiadające dyplomy ukończenia studiów, które są szkolone w miejscu pracy, a także uprawnione do zarządzania i kontrolowania codziennych działań pod kierunkiem zespołu mentorskiego.

Dzięki najnowocześniejszemu parkowi maszynowemu i najnowocześniejszej technologii, nasi pracownicy SMT sprawiają, że specjalistyczne produkty CEAT są bardziej niezawodne i konkurencyjne.

img
img
img
img
arrow
arrow

cares

CEAT – W TROSCE O CIEBIE

Polityka pracy, która jest dla Ciebie

Polityka pracy w firmie CEAT została opracowana z myślą o poszanowaniu osobistych i zawodowych celów każdego pracownika. Od elastycznego czasu pracy dla świeżo upieczonych matek, po wyższe wykształcenie i nagrody, nasze zasady dbają nie tylko o pracownika, ale pozwalają na rozwój wszystkich aspektów jednostki – rodzica, marzyciela, twórcy.

img

Elastyczna praca dla świeżo upieczonych matek

Chociaż 26 dni urlopu jest oczywistością, wprowadzono przepisy umożliwiające matkom pracę na pół etatu do ukończenia przez dziecko roku.

img

Polityka dotycząca czasu pracy

Wierzymy, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym nie tylko poprawia jakość życia, ale także znacznie zwiększa indywidualną produktywność. Polityka ta ma na celu umożliwienie pracownikom planowania rozkładu dnia oraz pomoc w zarządzaniu sytuacjami osobistymi i środowiskowymi.

img

Wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Kiedy wspinasz się po szczeblach kariery zawodowej, możesz potrzebować małego bodźca. W CEAT pracownicy mają możliwość zdobycia wyższego wykształcenia w postaci dyplomu Executive Post Graduate Diploma in Business Management.

img

Ubezpieczenia

Zdrowie naszych pracowników nie powinno być ograniczane przez przeszkody finansowe.. Przez lata pracowaliśmy nad zniesieniem limitów na procedury medyczne, w tym na hospitalizację matek.

img

Nagradzanie i wyróżnianie za patenty i innowacje

Przewaga konkurencyjna organizacji polega na ciągłym wprowadzaniu innowacji. Celem tej polityki jest zachęcanie i nagradzanie pracowników, którzy zwiększają naszą przewagę konkurencyjną, a jednocześnie inspirowanie innych członków zespołu do wnoszenia podobnego wkładu.

img

Urlop naukowy

Jako organizacja staramy się zaspokajać ludzką potrzebę odpoczynku, regeneracji sił, naładowania akumulatorów lub po prostu odkrycia siebie na nowo.  Umożliwiamy pracownikom realizację osobistych zainteresowań, hobby i celów, dzięki czemu mogą oni wrócić do pracy z poczuciem odnowienia i ożywienia.