Dom Warunki I Polityka

Warunki I Polityka

WARUNKI i POLITYKA

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy wszelkie informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać podczas korzystania z niniejszej Witryny.
Ponieważ jesteście Państwo naszymi szanownymi gośćmi, jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa prywatności. Witryna gromadzi dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres e-mail. Ponadto Witryna gromadzi informacje związane z korzystaniem z Witryny, takie jak adres IP, z którego żądano dostępu do Witryny.
Witryna nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie wydzierżawia stronom trzecim żadnych tego typu informacji dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika oraz informacji zebranych na jej temat. Witryna ujawni informacje o użytkowaniu i informacje, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, pod warunkiem, że takie działanie jest konieczne, aby: (a) zapewnić zgodność lub zgodność z procesem prawnym; (b) chronić prawa lub własności Strony internetowej, lub (c) podejmować działania w nagłych okolicznościach w celu ochrony użytkownika jako użytkownika Strony internetowej.
Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że CEAT Specialty nie angażuje się w spamowanie, łańcuszki e-mailowe, reklamę i podobne działania, które są wyraźnie zabronione.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika przez serwer strony internetowej, który śledzi, zapisuje i przechowuje informacje o interakcjach użytkownika z Witryną i korzystaniu z niej. Umożliwia to Witrynie, za pośrednictwem jej serwera, zapewnienie użytkownikom dostosowanych do ich potrzeb wrażeń z korzystania z Witryny.
Zaleca się, aby użytkownik, który nie chce, aby pliki cookie z niniejszej Strony były zapisywane na dysku twardym jego komputera, podjął odpowiednie kroki w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej w celu zablokowania wszystkich plików cookie z niniejszej Strony. Inne pliki cookie mogą być zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika przez dostawców zewnętrznych, gdy Witryna korzysta z linków sponsorowanych lub reklam. Takie pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia konwersji i odsyłaczy i zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach, choć niektóre mogą trwać dłużej. Nie są w nich przechowywane, zapisywane ani gromadzone żadne dane osobowe.
Uwaga: Jeśli użytkownik kontynuuje korzystanie z niniejszej Witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, zakłada się, że wyraził zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie z niniejszej Witryny.

Witryna wykorzystuje pliki „cookie" w następujących dwóch formatach:
  • Pliki cookie sesji: Są to tymczasowe pliki cookie, które istnieją tylko w okresie, w którym użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny (lub ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki po uzyskaniu dostępu do Witryny). Pliki cookie sesji pomagają Witrynie zapamiętać informacje wybrane przez użytkownika na poprzedniej stronie, co pozwala uniknąć konieczności ponownego wprowadzania informacji i poprawić komfort korzystania z Witryny. Te pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.
  • Trwałe pliki cookie: Są to pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu po odwiedzeniu naszej witryny. Trwałe pliki cookie pomagają nam zidentyfikować użytkownika jako unikalnego gościa.

Co gromadzimy

Możemy gromadzić następujące informacje, które użytkownik udostępnia według własnego uznania:
  • Imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, w tym adres e-mail
  • Informacje demograficzne, takie jak miasto zamieszkania, kod pocztowy.
  • Inne informacje dotyczące klientów lub ofert.

Co robimy z zebranymi informacjami

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić Państwu lepszą obsługę, a w szczególności z następujących powodów:
  • Wewnętrzne prowadzenie dokumentacji i wykorzystanie w ramach organizacji bez względu na granice terytorialne.
  • Możemy wykorzystywać te informacje do ulepszania naszych produktów i usług.
  • Na podany przez Państwa adres e-mail możemy okresowo wysyłać promocyjne wiadomości e-mail dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.
  • Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać informacje o użytkowniku do kontaktowania się z nim w celu badania rynku. Możemy się z Państwem skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty.

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na otrzymywanie połączeń/komunikatów od CEAT, nawet jeśli numer jest zarejestrowany w rejestrze DND (Do not Disturb).

Witryna może w każdej chwili zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności, a obowiązkiem użytkownika jest okresowe zapoznawanie się z nią.

Nie ujawniamy żadnych informacji o użytkowniku, chyba że jest to wymagane przez prawo, przepisy lokalne lub funkcjonariuszy organów ścigania. Chętnie poznamy Państwa opinie, komentarze na temat niniejszej Strony lub opinie o naszych produktach. Jeśli CEAT połączy się, przejmie lub zostanie sprzedany innej firmie lub ogłosi upadłość, możemy udostępnić pliki, hasła i zapisy poczty elektronicznej naszym partnerom biznesowym i partnerom fuzji. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przesyłał na Stronę ani z niej żadnych materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, obscenicznych, podżegających lub pornograficznych, ani innych materiałów, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy prawa, ani nie będzie podejmował prób sondowania, skanowania lub testowania słabych punktów Strony, systemu lub sieci, ani też naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia.

Brak gwarancji

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z Witryny. Nie gwarantujemy jakości, dokładności, kompletności ani aktualności informacji zamieszczanych na Witrynie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby sprawdzać informacje, Witryna może zawierać błędy, w tym między innymi typograficzne, statystyczne i inne, i nie należy zakładać, że jest wolna od błędów. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody ani za żadne inne szkody, niezależnie od ich rodzaju i przyczyny, wynikające z lub związane z korzystaniem z Witryny lub z poleganiem na informacjach dostępnych na Witrynie, w tym za utratę możliwości korzystania z Witryny, utratę danych, obrażenia ciała lub jakiekolwiek inne straty osobiste lub finansowe.

Witryny internetowe, treści, produkty i usługi stron trzecich

Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych osób trzecich. Łącza do innych stron internetowych oraz odniesienia do produktów i usług oferowanych przez strony trzecie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i nie stanowią naszego poparcia, uznania lub zatwierdzenia. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub stosowność informacji zawartych lub udostępnianych na takich witrynach osób trzecich. Udostępniając łącza do innych witryn, Witryna nie działa jako wydawca lub strona rozpowszechniająca materiały zawarte w tych witrynach osób trzecich i nie stara się kontrolować ich zawartości, nie sprawuje żadnej kontroli redakcyjnej ani nie popiera żadnych poglądów zamieszczanych w tych witrynach. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z powyższych stron, które użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ponadto łącze do innej witryny nie powinno być interpretowane jako oznaczające, że ta Witryna jest powiązana, lub prawnie upoważniona do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu chronionego prawem autorskim, które mogą być odzwierciedlone w łączu lub opisie łącza do takich innych witryn.

Kanały RSS

Niniejsza Witryna może wykorzystywać kanały RSS z innych witryn. Witryna odwołuje się wyłącznie do kanałów RSS przeznaczonych do ogólnego użytku. Jeśli jednak macie Pańśtwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące jednego lub więcej kanałów RSS, możesz napisać do nas na adres e-mail: customercare@ceat.com, abyśmy mogli podjąć działania uznane za stosowne przez naszą redakcję.

Reklamy

Na tej Witrynie mogą być wyświetlane reklamy innych produktów lub usług. Witryna niekoniecznie poleca lub popiera produkty lub usługi innych firm wymienionych w Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia lub oświadczenia składane przez takich reklamodawców i sponsorów.

Przekazane dane

informacji przechowywanych na Stronie i będziemy traktować takie informacje zgodnie z naszą Polityką Prywatności, w żadnym wypadku wspomniane informacje nie będą tworzyć żadnych zobowiązań powierniczych wobec użytkownika z naszej strony, ani nie będą skutkować jakąkolwiek odpowiedzialnością wobec użytkownika z naszej strony w przypadku, gdy takie informacje zostaną nieumyślnie ujawnione lub udostępnione osobom trzecim bez naszej zgody.

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE SZKODY WTÓRNE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA. WSZYSTKIE INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE W ICH AKTUALNIE DOSTĘPNEJ FORMIE NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji/opinii można skontaktować się pod adresem Customercare@ceat.com